آثار و تألیفات علامه

علامه سید عباس حسینی کاشانی (رضوان الله تعالی علیه ) کتب بسیاری را به رشته تحریر درآورده است و بیش از ۲۶۰ کتاب دست‌نویس از وی موجود است، از کتاب‌های او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:[۶]

 • «المخازن»، شامل بسیاری از علوم و فنون، مطالب گوناگون و متنوع سودمند دیگر از قبیل تاریخ تفسیر روایات، دعوات، ختومات و علوم غریبه است.[۷]
 • «مصابیح الجنان»، کتاب دیگری از او است شامل دعاها و زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا، که هم‌اکنون در سه کشور ایران، کویت و لبنان چاپ و منتشر شده‌است.
 • «نابغه بزرگ اسلام»، در اص‍ول ف‍ق‍ه ش‍ی‍ع‍ه که در ک‍ن‍گ‍ره ج‍ه‍ان‍ی ب‍زرگ‍داش‍ت دوی‍س‍ت‍م‍ی‍ن س‍ال‍گ‍رد ت‍ول‍د شیخ انصاری منتشر گردید.[۸]
 • «منهاج الجنان فی اعمال شهر رمضان»
 • «حدائق الانس فی نوادر العرب و الفرس»
 • «ال‍ب‍ش‍ائ‍ر و ال‍غ‍ف‍ران ف‍ی‍م‍ا ی‍خ‍ص ل‍ی‍ل‍ه ال‍ن‍ص‍ف م‍ن ش‍ع‍ب‍ان»[۹]
 • ترجمه «احکام‌الشریعه فی تقویم‌الشیعه»[۱۰]
 • س‍ی‍م‍ای ک‍وف‍ه از ن‍ظر م‍ذه‍ب‍ی[۱۱]
 • م‍ن‍ت‍خ‍ب ت‍ق‍وی‍م ال‍ش‍ی‍ع‍ه، در اعمال السنه[۱۲]
 • م‍وج‍ز اح‍ک‍ام‌ال‍ص‍وم[۱۳]
 • الرضوان فی تفسیرالقرآن )۳۰ جلد
 • (/ معجم اعلام الشیعه )۱۱۰ جلد
 • (/ الموت/ المطایبات/ عجائب المخلوقات/ حدائق الانس )۵ جلدی عربی و فارسی
 • (/ منهاج الحاج/ الرضا)ع
 • (/ الترجمت  تقویم الشیعه/ الامامت  عندالشیعه/ مصابیح الجنان: ادعیه و زیارات )۱جلدی عربی و فارسی
 • (/ الترجمت  مصابیح الجنان/ منهاج الجنان: الادعیت  والممارست  الکاملت  لشهر رمضان )۱جلدی عربی
 • (/ دلیل الصائم
 • الخمس
 • الزکات
 • الاحتکار فی الاسلام
 • عقائدالشیعه
 • فلسفه الاحکام
 • کشکول کاشانی
 • طبقات الاعلام و هی موسوعت  کبری )در چندین جلد
 • ریاض الانس ۲جلد المخازن
 • فرائض الاسلام
 • ارشاد اهل القبله
 • التلفزیون الکوفت  
 • التوجیه من اهل القبله:( مدینت  الکوفت  – المساجد والأفراد/ اسم المدینت  )۱جلدی
 • تقویم العش للشیعت : فی الأیام والشهور
 • البشائر والغفزان: ادعیه و فضائل نصف شعبان
 • موجز احکام الصوم
 • الصیام فی الاسلام
 • الاشراف علی مسائل الاعتکاف
 • اعرف احکام دینک
 • توضیح الشکوک
 • هکذاالصلات
 • الاسلام فی اصوله و فروعه
 • شذرات من اصول الاسلام
 • دلیل العاکف
 • رسالت الصیام
 • حقائق عن اسلام
 • القصیدت العلویه
 • المساجلات
 • احکام الشکوک
 • الشیعه
 • ارث الشیعه
 • احکام النساء
 • الاخلاق
 • المسائل الفقهیه
 • اصول الاجتهاد
 • الحجاب والتبرج
 • الجهاد فی الاسلام
 • الربا فی الاسلام
 • احکام الشریعت  فی مذهب الشیعه
 • المنطق
 • اصول الفقه
 • فقه الشیعه
 • سیرت  خلفاءالرسول ص
 • الخلافت  فی الاسلام
 • عقیلت الوحی زینب الکبری)س(
 • رسالت  فی احکام الوقف
 • المعاملات فی الاسلام
 • الالفیه فی النحو
 • الالفیه فی الفقه
 • قبسات فی ادب العرب
 • قبسات فی ادب الفرس
 • الشجرت  المبارکه
 • انوارالبدر فیما یتعلق بلیالی القدر
 • القصاص فی الاسلام
 • احکام الوقف الذری
 • حلیت المرتلین فی تجویدالقرآن المبین
 • ضیاءالعین فیما یتعلق بمولی الکونین امام حسین )ع(
 • تحفه عباسی
 • منتخب تقویم الشیعه
 • اخلاق عندالشیعه
 • ابوطالب والاسلام
 • لؤلؤ و مرجان یا اعمال شب نیمه شعبان
 • منتخب مصابیح الجنان.

وی مطالب بسیاری در رد وهابیت به زبان عربی نگاشته است. وی تألیفات متعددی دیگری داشته که به دلایل مختلف در ایران به چاپ نرسیده است. تفسیر قرآن از جمله تألیفات اوست که بنا به وصیتش پس از مرگش منتشر شود.

درباره ی ایوب العلما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *